Rynki światowe

Umiędzynarodowienie

Weihua aktywnie wdraża krajową inicjatywę „Belt and Road”, mocno promuje strategię internacjonalizacji i utworzyła ponad 100 zagranicznych agencji usług marketingowych w Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Ameryce Południowej i innych regionach.

Europa
Afryka
Bliski Wschód
CIS
Azja Południowo-Wschodnia
Australia
Ameryka

Azja Południowo-Wschodnia
Rynek

(18 Kraj)

Bliski Wschód i Afryka Rynek

(75 Kraj)

De GOS-markt

(16 Kraj)

Rynek w Europie, Ameryce i Australii

(88 Kraj)

Zagraniczne centrum biznesowe Weihua zatrudnia 50 pracowników

którzy biegle posługują się językiem hiszpańskim, rosyjskim, francuskim, angielskim i innymi językami oraz potrafią sprostać potrzebom komunikacji projektowej. Rynek zagraniczny Weihua jest podzielony na cztery regiony sprzedaży

eksportowane do ponad 130 krajów i regionów

Obecnie produkty Weihua są eksportowane do ponad 130 krajów i regionów oraz brały udział w budowie wielu dużych projektów zagranicznych.

Firmy, które założyły
współpraca