5 lipca 2023 Han Hong'an, prezes Weihua Group wraz z delegacją odwiedził stocznię Wuhu. Zhang Zhao, prezes stoczni Wuhu, serdecznie powitał gości. Obie strony przeprowadziły rozmowy na temat dalszego pogłębiania współpracy oraz podpisały umowę o współpracy strategicznej.


strategy-cooperation-between-weihua-and-wuhu-shipyard.jpg


Na spotkaniu, w oparciu o zasady wzajemnych korzyści i komplementarnych korzyści, obie strony skupiły się na kierunku badawczo-rozwojowym nowych statków energetycznych wysokiej klasy, inteligentnych linii produkcyjnych, zagranicznych kanałów sprzedaży i substytucji krajowych. Przeprowadzili pogłębione dyskusje i zobowiązali się do prowadzenia kompleksowej współpracy w celu zbudowania nowego strategicznego partnerstwa w zakresie tworzenia wartości i wspólnego rozwoju.


weihua-visit-wuhu-shipyard.jpg


W tym roku Weihua Group dostarczyła 3 suwnice bramowe dla stoczni Wuhu Shipyard, tworząc dobre podstawy do współpracy między obiema stronami. W przyszłości Weihua Group będzie nadal dostarczać innowacyjne i wysokiej jakości produkty do Wuhu Shipyard, promować dalsze pogłębianie i wzmacnianie stosunków dwustronnych oraz pomagać Wuhu Shipyard w osiąganiu nowych wyników w rozwoju wysokiej jakości.